Navrhujeme, kreslíme, fotíme, animujeme, hráme sa s detailami – kreatívny grafický dizajn, návrh logotypov, internetové stránky, vizuálny štýl.   Analyzujeme, modelujeme, programujeme, sledujeme vývoj technológií – internetové aplikácie, elektronický obchod, publikačný systém BravoEcho.   Vždy iba jednoducho, účelne a funkčne pre všetkých. Majúc na pamäti širšie súvislosti a primárny cieľ. Nikdy nie bez merania výsledkov.